Italian Conference on Computational Logic

33rd CILC 2018: Bolzano, Italy

32th CILC / 18th ICTCS 2017: Naples, Italy

31st CILC 2016: Milan, Italy

30th CILC 2015: Genova, Italy

29th CILC 2014: Torino, Italy

28th CILC 2013: Catania, Italy

27th CILC 2012: Rome, Italy

26th CILC 2011: Pescara, Italy

25th CILC 2010: Rende, Italy

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier