Dagstuhl Reports, Volume 6

Volume 6, Number 1, January 2016

Volume 6, Number 2, February 2016

Volume 6, Number 3, March 2016

Volume 6, Number 4, April 2016

Volume 6, Number 5, May 2016

Volume 6, Number 6, June 2016

Volume 6, Number 7, July 2016

Volume 6, Number 8, August 2016

Volume 6, Number 9, September 2016

Volume 6, Number 10, October 2016

Volume 6, Number 11, November 2016

Volume 6, Number 12, December 2016

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier