BibTeX record journals/ijaacs/GuoTC15

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijaacs/GuoTC15,
 author  = {Fan Guo and
        Jin Tang and
        Zixing Cai},
 title   = {An objective assessment method for image defogging effects},
 journal  = {{IJAACS}},
 volume  = {8},
 number  = {2/3},
 pages   = {180--199},
 year   = {2015},
 url    = {https://doi.org/10.1504/IJAACS.2015.069561},
 doi    = {10.1504/IJAACS.2015.069561},
 timestamp = {Sat, 27 May 2017 14:23:47 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/ijaacs/GuoTC15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics