BibTeX record journals/ijon/SchaikT15

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijon/SchaikT15,
 author  = {Andr{\'{e}} van Schaik and
        Jonathan Tapson},
 title   = {Online and adaptive pseudoinverse solutions for {ELM} weights},
 journal  = {Neurocomputing},
 volume  = {149},
 pages   = {233--238},
 year   = {2015},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.neucom.2014.01.071},
 doi    = {10.1016/j.neucom.2014.01.071},
 timestamp = {Tue, 06 Jun 2017 22:23:24 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/ijon/SchaikT15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics