BibTeX record journals/ijon/SilvaOL16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijon/SilvaOL16,
 author  = {Adenilton J. da Silva and
        Wilson Rosa de Oliveira and
        Teresa Bernarda Ludermir},
 title   = {Weightless neural network parameters and architecture selection in
        a quantum computer},
 journal  = {Neurocomputing},
 volume  = {183},
 pages   = {13--22},
 year   = {2016},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.05.139},
 doi    = {10.1016/j.neucom.2015.05.139},
 timestamp = {Sun, 02 Jun 2019 20:50:27 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ijon/SilvaOL16.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics