BibTeX record journals/ijprai/WuCC05

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijprai/WuCC05,
 author  = {Bing{-}Fei Wu and
        Yen{-}Lin Chen and
        Chung{-}Cheng Chiu},
 title   = {Multi-layer segmentation of complex document images},
 journal  = {{IJPRAI}},
 volume  = {19},
 number  = {8},
 pages   = {997--1025},
 year   = {2005},
 url    = {https://doi.org/10.1142/S0218001405004435},
 doi    = {10.1142/S0218001405004435},
 timestamp = {Sun, 28 May 2017 13:23:48 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/ijprai/WuCC05},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics