BibTeX record journals/ijst/Holzman01

download as .bib file

@article{DBLP:journals/ijst/Holzman01,
 author  = {Thomas G. Holzman},
 title   = {Speech-Audio Interface for Medical Information Management in Field
        Environments},
 journal  = {I. J. Speech Technology},
 volume  = {4},
 number  = {3-4},
 pages   = {209--226},
 year   = {2001},
 url    = {https://doi.org/10.1023/A\%3A1011304506915},
 doi    = {10.1023/A\%3A1011304506915},
 timestamp = {Sat, 27 May 2017 14:25:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/ijst/Holzman01},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics