BibTeX record journals/tnn/LeungW18

download as .bib file

@article{DBLP:journals/tnn/LeungW18,
 author  = {Man{-}Fai Leung and
        Jun Wang},
 title   = {A Collaborative Neurodynamic Approach to Multiobjective Optimization},
 journal  = {{IEEE} Trans. Neural Netw. Learning Syst.},
 volume  = {29},
 number  = {11},
 pages   = {5738--5748},
 year   = {2018},
 url    = {https://doi.org/10.1109/TNNLS.2018.2806481},
 doi    = {10.1109/TNNLS.2018.2806481},
 timestamp = {Fri, 02 Nov 2018 15:38:53 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/tnn/LeungW18},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics