BibTeX record journals/bioinformatics/Moya-GarciaR13

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bioinformatics/Moya-GarciaR13,
 author  = {Aurelio A. Moya{-}Garc{\'{\i}}a and
        Juan A. G. Ranea},
 title   = {Insights into polypharmacology from drug-domain associations},
 journal  = {Bioinform.},
 volume  = {29},
 number  = {16},
 pages   = {1934--1937},
 year   = {2013},
 url    = {https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt321},
 doi    = {10.1093/bioinformatics/btt321},
 timestamp = {Mon, 15 Jun 2020 16:51:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bioinformatics/Moya-GarciaR13.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics