BibTeX record journals/bmcbi/LiQGLXHSSHL06

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bmcbi/LiQGLXHSSHL06,
 author  = {Yuan{-}Yuan Li and
        Lei Qin and
        Zong{-}Ming Guo and
        Lei Liu and
        Hao Xu and
        Pei Hao and
        Jiong Su and
        Yixiang Shi and
        Wei{-}Zhong He and
        Yi{-}Xue Li},
 title   = {\emph{In silico }discovery of human natural antisense transcripts},
 journal  = {{BMC} Bioinform.},
 volume  = {7},
 pages   = {18},
 year   = {2006},
 url    = {https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-18},
 doi    = {10.1186/1471-2105-7-18},
 timestamp = {Thu, 14 Oct 2021 09:34:29 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bmcbi/LiQGLXHSSHL06.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics