BibTeX record journals/corr/TrummerK14

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/TrummerK14,
 author  = {Immanuel Trummer and
        Christoph Koch},
 title   = {Approximation Schemes for Many-Objective Query Optimization},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1404.0046},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1404.0046},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {1404.0046},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:28 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/TrummerK14.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics