BibTeX record journals/mva/LiWKP19

download as .bib file

@article{DBLP:journals/mva/LiWKP19,
 author  = {Dongdong Li and
        Gongjian Wen and
        Yangliu Kuai and
        Fatih Porikli},
 title   = {Beyond feature integration: a coarse-to-fine framework for cascade
        correlation tracking},
 journal  = {Mach. Vis. Appl.},
 volume  = {30},
 number  = {3},
 pages   = {519--528},
 year   = {2019},
 url    = {https://doi.org/10.1007/s00138-019-01009-9},
 doi    = {10.1007/s00138-019-01009-9},
 timestamp = {Thu, 25 Apr 2019 17:00:08 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/mva/LiWKP19.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics