BibTeX record journals/nca/WangZJXWZYSZX20

download as .bib file

@article{DBLP:journals/nca/WangZJXWZYSZX20,
 author  = {Li Wang and
        Tianrui Zhang and
        Xuebo Jin and
        Jiping Xu and
        Xiaoyi Wang and
        Huiyan Zhang and
        Jiabin Yu and
        Qian Sun and
        Zhiyao Zhao and
        Yuxin Xie},
 title   = {An approach of recursive timing deep belief network for algal bloom
        forecasting},
 journal  = {Neural Comput. Appl.},
 volume  = {32},
 number  = {1},
 pages   = {163--171},
 year   = {2020},
 url    = {https://doi.org/10.1007/s00521-018-3790-9},
 doi    = {10.1007/s00521-018-3790-9},
 timestamp = {Thu, 10 Sep 2020 13:23:05 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/nca/WangZJXWZYSZX20.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics